AN PHÚ QUANG

Chuyên cung cấp ống và phụ kiện ngành nước: u.PVC, MPVC, PPR, HDPE, gân sóng PP - PE 2 lớp, các van vòi công nghiệp,...

Nhà phân phối chính thức của nhựa Tiền Phong, Dekko, Đà Nẵng,...

Nhựa Tiền Phong, Dekko,...

Phân phối hàng Fish Malaysia,...

Gang cầu Đài Việt, Shinyi, Malaysia,...

Link